Lymfaterapeutin koulutus

Järjestän vuosittain yhteistyössä Suomen Lymfahoito ry, Lymfterapi i Finland rf:n kanssa Lymfaterapeutti –nimikkeeseen johtavia Lymfahoidon Kokonaisuus (LYKO) –koulutuksia terveydenhuoltoalan ammattilaisille, ensisijaisesti fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja sairaanhoitajille. Koulutus johtaa kolmiosaisen loppukokeen kautta Kelan hyväksymään ja eurooppalaiset standardit täyttävään lymfaterapeutin tutkintoon, minkä ansiosta kursseilta valmistuva voi työskennellä lymfaterapeuttina myös ulkomailla.. Koulutus ja terapia vastaavat lymfaterapian emämaassa Saksassa käytössä olevaa Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) –terapiakokonaisuutta.

Pyrin aina tarjoamaan koulutuksessa alan viimeistä tietoa unohtamatta käytännön työn kautta tulevaa kliinistä kokemusta. Perinteisen lymfaterapian lisäksi koulutuksissa tutustutaan uusimpiin täydentäviin hoitomenetelmiin niin teoriassa kuin käytännössä.

Koulutuksen pituus on 24 päivää ja se toteutetaan neljässä jaksossa. Jaksojen välillä on muutaman viikon tauot, joiden aikana opiskelijalla on mahdollisuus soveltaa siihen asti oppimaansa käytännön työssä. Käytännön harjoittelu jaksojen välissä on vapaaehtoista, mutta opiskelua tukevaa ja siksi toivottavaa. Raportointivelvollisuutta ei ole. Ilmoittautuneille toimitetaan ennen kurssin alkua etukäteismateriaalia luettavaksi.

Kurssipäivien pituus on ruoka- ja kahvitauot poislaskettuna keskimäärin seitsemän tuntia. Kurssin kokonaistuntimääräksi muodostuu 165 h. Käytössä olevan 45 minuutin jaksotuksen mukaan opetustunteja voidaan tällöin laskea olevan 220. Ne jakautuvat seuraavasti:

  • 20 opetustuntia lääkärinluentoja (luennoitsija on saksalainen lymfologiaan erikoistunut lääkäri
  • 184 opetustuntia käytäntöä ja sitä tukevaa teoriaopetusta.
  • 16 viimeistä opetustuntia käytetään kolmiosaiseen loppukokeeseen (kirjallinen teoriakoe, suullinen ja manuaalinen käytännön osuus sekä sidoskoe sisältäen ala- ja yläraajan täydellisen kompressiosidoksen).

Edellä kuvattu kurssikokonaisuus vastaa kahtatoista (12) opintopistettä.