Ajatuksia kompressiosta

Kompressio on lähes aina turvotuksen hoidon tärkein osatekijä. Syitä turvotukseen on monia ja tämän takia niitä kaikkia ei myöskään hoideta samalla tavalla. Tavallisimpia ja merkittävimpiä lymfaterapialla hoidettavia turvotuksia ovat lymfaödeeman eri muodot, lipödeema, laskimovajaatoiminnasta sekä traumojen ja leikkausten seurauksena syntyvät turvotukset. Näille kaikille on yhteistä se, että kompressioterapia on hoidon kulmakivi. Oman kokemukseni perusteella uskallan väittää, että em. turvotusten hoidossa jopa 80 % hoitotuloksesta saadaan kompressioterapian kautta.

Kompressioterapia on myös ainoa lymfaterapian osa-alue, jonka tehosta on kiistatonta tieteellistä näyttöä. Siksi on vaikea ymmärtää, että vielä tänä päivänä löytyy terapeutteja, jotka laiminlyövät työssään kompression käytön ja tarjoavat turvotuksista kärsiville asiakkailleen ainoastaan manuaalista lymfaterapiaa. On toki mainittava, että tehokas kompression käyttö onnistuu ennen kaikkia raajojen alueella. Vartalolla ja pään alueella sen käyttö on hankalampaa ja rajoitetumpaa, minkä takia näillä alueilla manuaalisen lymfaterapian osuus korostuu. 

On  ymmärrettävää, että hoidettavalle tieto kompression käytöstä voi aluksi tuntua vastenmieliseltä. Manuaalinen lymfaterapia tuntuu hyvältä ja rentouttavalta. Kompressiosidos taas on paksu, tiukka, kuuma ja rajoittaa nivelten liikkuvuutta. Se vähentää kuitenkin turvotusta enemmän kuin mikään muu hoidon osa-alue. Terapeutin on siksi osattava myydä kompression käyttö hoidettavalleen. Hänen tulee selittää kompression vaikutukset ja miksi sille ei ole vaihtoehtoja.

Olen lymfaterapeuttina ja lymfaterapian opettajana usein saanut kuulla, että jotkut asiakkaat eivät kerta kaikkiaan suostu sidottaviksi. Myös ajatus joutua käyttämään lääkinnällistä kompressiotuotetta lopun elämää saattaa aluksi herättää vastustusta. Itselläni ei kuitenkaan koskaan ole ollut asiakasta, joka olisi kieltäytynyt sidonnasta. Ei koskaan, ei kertaakaan. Miten se on mahdollista? Kuten jo edellä mainitsin, on terapeutin osattava myydä terapian sisältö asiakkaalleen, olla niin vakuuttava, että ajatusta kompression tärkeydestä ei voi kyseenalaistaa. On valittava turvotuksen ja kompression välillä.

Turvotus vähenee kaikkein eniten terapian alussa, ensimmäisen viikon aikana. Tuloksia voi nähdä jo ensimmäisen sidonnan jälkeen. Tämä motivoi usein hoidettavaa jatkamaan kompression käyttöä. Siksi on myös tärkeää, että ensimmäinen sidos tuntuu hyvältä. Lymfaterapeutin on annettava skeptiselle hoidettavalleen miellyttävä ensikokemus kompressiosidoksen käytöstä. Jos ensimmäinen sidos on liian tiukka, epämukava ja tuottaa sen takia kipua, voi kompressiosidonnan jatkaminen olla haastavaa. Ja koska turvotus vähenee eniten juuri ensimmäisten hoitopäivien aikana, on tärkeä uusia sidos päivittäin. 

Hyvä sidos tuottaa tehokkaan ja tasaisen paineen, joka vähenee portaattomasti alhaalta ylöspäin. Pehmustemateriaalin käyttö sidoksen alla on tärkeää, jotta sidos ei pureudu kudokseen ja siten heikennä virtausta. Hyvin pehmustettu sidos antaa miellyttävän paineen ja sallii kohtuullisen liikkeen nivelissä. Tällöin hoidettava voi käyttää sidottua raajaa mahdollisimman normaalisti, mikä vuorostaan aktivoi tehokkaasti lihaspumpputoimintaa ja virtausta niin laskimo- kuin imusuonissa. Juuri kompression ja liikkeen yhdistäminen antaa parhaan tuloksen turvotuksen hoidossa. Tämä yhdistelmä on korvaamaton, ei pelkästään lymfaödeeman, vaan myös laskimoperäisen säärihaavan hoidossa. 

Jokainen, joka on käyttänyt kompressiosidosta 2-3 viikkoa, siirtyy tämän jälkeen mielellään käyttämään lääkinnällistä kompressiosukkaa tai –hihaa. Se on sidokseen verrattuna miellyttävä ja sallii raajan normaalit liikkeet. Oikean tuotteen valitseminen on kuitenkin tärkeää. Tunnollinenkaan kompressiotuotteen käyttö ei ylläpidä saavutettua hoitotulosta, jos sen materiaali ja paine ovat vääriä. Useimmissa tapauksissa terapeutti on oikea henkilö tekemään päätös tuotteesta, koska hän tuntee asiakkaansa tilanteen ja voi myös arvioida, miten tämä saa puettua tiukan tuotteen. 

Etenkin lymfaödeeman hoidossa laakakudottu materiaali on tehokkain vaihtoehto. Joskus tuotteen pukemisongelmat tai herkkä iho pakottavat tekemään kompromissin materiaalin tai kompressiopaineen valinnassa. Tehokkaan tuotteen jääminen hyllylle ei pidä turvotusta kurissa. Terapeutilla on siis suuri vastuu myös kompressiotuotteen valinnassa. 

Asiakkaalta ei voida edellyttää tietämystä tehokkaasta turvotuksen hoidosta. Hän saattaa tulla hoitoon väärin odotuksin ja käsityksin. Terapeutin tehtävänä on tällöin informoida ja myydä paras hoito asiakkaalleen. Kompression kohdalla tämä on erityisen tärkeää, koska sen osuus hoitotuloksessa on niin ratkaiseva. Tätä tehtävää ei pidä aristella, sillä asiakkaat tapaavat arvostaa ammattitaitoista ja vakuuttavaa myyjää.

admin